Lukk
Søk
Søk Meny

Babettes gjestebod

NY speleperiode både på turné og i Logen i november/desember! NB - Skal du kjøpe billettar til Liaskjæret: Gå inn på LES MEIR knappen! (Dei har eiga billettsystem).
Kjøp billettar
 1. Spelar
 2. Scene Logen og turne
 3. Varigheit 1 time og 10 min.

Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys. Stoffet har ein opnande kvalitet som stimulerer til refleksjon og glede. 
Denne vakre monologen med Ragnhild Gudbrandsen gjorde stor suksess i fjor haust på kyrkjeturneen i Hordaland. Vi er no klare for ein ny runde. Det kjem speleplassar på etterkvart som dei er klare å leggast ut for billettsal! Det vert turné i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Dessutan vert det framsyningar to adventssundagar i teatersalen vår i Logen.

Vi trur at mange vil oppleve denne framsyninga i dei vakre kyrkjeromma igjen, samstundes som vi har lyst å spele for publikum i Bergen i vår eigen teatersal i Logen.
I sommar vart framsyninga spelt  under Olavfest i Trondheim med fullsett kyrkje og mange rørande og inderlege tilbakemeldingar. Det har også komme flotte teatermeldingar i pressen!

Vi har ønska oss å spele denne framsyninga i kyrkjene. Frå vår ståstad utgjer desse romma ei særleg eigna ramme for å samlast om beretninga om Babette, som etter å ha vore prisgjeve andre si barmhjertigheit etter eit langt liv på flukt, får høve til å gje tilbake. Ho vinn i det store lotteriet og i staden for å gripe sjansen til å få eit liv i fridom og komfort, legg ho alle sine ressursar i å gje. Gjennom sin matkunst, sin dedikasjon og dei midlane som uventa tilkjem henne, steller ho i stand eit gjestebod som overgår all fantasi. Hennar løn er gjestane si nyting og forløysing. Det å gjere det gode for kvarandre og gje av dei gåvene ein har oppsummerar hennar oppleving av meining i livet.
Stig Amdam har regi på denne inderlege monologframsyninga.


 

Billettar

 1. Skånevik kyrkje

  Kjøp billettar
 2. Nedstrand Kyrkje

  Kjøp billettar
 3. Det Vestnorske Teateret i Logen

  Kjøp billettar
 4. Det Vestnorske Teateret i Logen

  Kjøp billettar

Presseomtale