Lukk
Søk
Søk Meny

Foto: Odd Roar Aalborg

Om oss

Det Vestnorske Teateret er eit teater for alle som bur i Vestlandsregionen. Teateret har fast scene i Bergen sentrum, men er også eit turnérande teater. 

Det Vestnorske Teateret (tidlegare Hordaland Teater) er eit regionteater og vart etablert i 1988. Teateret har nynorsk som administrasjonsspråk og spelar på nynorsk og dialekt. Det Vestnorske Teateret har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk og ein identitet som er forankra i det vestnorske. Teatersjef er Solrun Toft Iversen.

Drifta vert i all hovudsak finansiert av Staten og den største eigaren Vestland fylkeskommune. Vår eigeninntekt frå billettsal utgjer ca 37 % (2019 tal). 

Det Vestnorske Teateret har fast scene i Bergen sentrum (i ærverdige Logen), Ole Bulls plass 6, som ligg like ved den blå steinen. Her spelar vi våre framsyningar for publikum i Bergen og tilreisande gjester. Du finn oss også ute på turné i Vestlandsregionen.

Vi skal renovere og bygge til teaterhuset vårt i Bergen over dei neste åra og i løpet av få år opne eit fullverdig nynorsk teaterhus i Bergen sentrum. Administrasjonen har kontorlokale i Logen (Ole Bulls plass 6, i Bergen sentrum), inngong ved Den Gode Hensigt. På Stend i Fana har vi framleis prøvescene og verkstad.